Verkkokaupan BIAKS.EU (jatkossa nimellä Verkkokauppa) omistaja on OÜ Biaks (rekisterikoodi 12800094, Alv-tunnus EE101773249), kotipaikka Kadaka tee 42n, Tallinna, Harjumaa, Viro.

Kauppasopimuksen voimassaolo, tavara- ja hintatiedot

Myyntiehdot koskevat tavaraa ostettaessa Verkkokaupasta.

Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat on merkitty tuotteiden oheen. Hintoihin lisätään maksu tavaran perille toimittamisesta.

Tavaran perille toimittamisen hinta riippuu ostajan osoitteesta ja perille toimittamisen tavasta. Perille toimittamisen hinta esitetään ostajalle tilauksen laatimisen yhteydessä.

Tavaran tiedot on esitetty Verkkokaupassa välittömästi tavaran yhteydessä.

Tilauksen laatiminen

Tavaran tilaamiseksi tulee halutut tuotteet lisätä ostoskoriin. Tilauksen laatimiseksi tulee täyttää vaaditut tietokentät ja valita sopiva tapa tuotteiden perille toimittamiseksi. Sen jälkeen näytössä esitetään maksun määrä (EUROISSA), jonka voi maksaa verkkopankin linkin kautta tai laskun perusteella pankkisiirrolla.

Sopimus astuu voimaan, kun maksettavaksi kuuluva summa on saapunut Verkkokaupan pankkitilille.

Mikäli tilattua tavaraa ei ole mahdollista toimittaa tavaran loppumisen vuoksi tai muusta syystä, tästä ilmoitetaan ostajalle ensi tilassa ja maksettu raha (ml. tavaran perille toimittamisen kustannukset) palautetaan viipymättä, viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.

Perille toimittaminen

Tavaraa lähetetään seuraaviin maihin: Viro, Latvia, Liettua, Suomi, Ruotsi, Saksa, Itävalta, Belgia, Hollanti, Tšekki, Puola, Luxemburg, Slovakia.

Tavaran lähetyskustannukset maksaa ostaja ja tätä koskevat hintatiedot ovat esitettynä lähetystavan yhteydessä.

Viron sisäiset lähetykset saapuvat yleensä ostajan määrittämään kohteeseen 3-7 työpäivän kuluessa kauppasopimuksen voimaan astumisesta. Viron ulkopuolella perille toimittaminen tapahtuu 10-30 kalenteripäivän kuluessa.

Poikkeustapauksissa on oikeus toimittaa tavara perille enintään 45 kalenteripäivän kuluessa.

Tarjottavat toimitustavat Virossa: Itella SmartPost -pakettiautomaatit, Itella SmartKULLER -lähettipalvelu.

Tarjottava toimitustapa Latvia, Liettua, Suomi, Ruotsi, Saksa, Itävalta, Belgia, Hollanti, Tšekki, Puola, Luxemburg, Slovakia: ParcelConnect.

Vetäytymisoikeus

Tilauksen vastaan ottamisen jälkeen on ostajalla oikeus vetäytyä verkkokaupassa solmitusta sopimuksesta 14 päivän kuluessa [tuotteista riippuen ostajalla ei välttämättä ole vetäytymisoikeutta, tällaiset tuotteet ja palvelut tulee siinä tapauksessa luetella ja niiden tulee vastata Viron velvoiteoikeuslain 53 § 4 mom. lueteltuja ehtoja]. Vetäytymisoikeutta ei sovelleta, jos ostaja on oikeushenkilö.

14 päivän palautusoikeuden käyttämiseksi tilattua tavaraa ei saa käyttää muulla tavoin, kuin on tarpeen tavaran olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseen sillä tavoin, kuin se on sallittua tavaran testaamiseen tavanomaisessa myymälässä.

Mikäli tavaraa on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin on tarpeen tavaran olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseen tai siinä on käytön tai kulumisen merkkejä, on Verkkokaupalla oikeus laskea palautettavaa maksua tavaran arvon vähenemistä vastaavasti.

Tavaran palauttamiseksi tulee esittää tavaran ostamisesta vetäytymistä koskeva ilmoitus, jonka kaavakkeen löytää TÄSTÄ. Palautusilmoitus tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen biaks@biaks.eu viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanotosta lukien.

Tavaran palautuskustannukset maksaa ostaja, paitsi siinä tapauksessa, että palauttamisen syynä on se seikka, että palautettava esine ei vastaa tilattua (esim. väärä tai viallinen tavara).

Ostajan tulee palauttaa tavara ilmoituksen esittämistä seuraavien 14 päivän kuluessa tai esittää todiste, että hän on tänä kautena luovuttanut tavaran kuljettajalle.

Verkkokauppa palauttaa palautettavan tavaran saatuaan ostajalle viipymättä, joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa palautusilmoituksen saamisesta, kaikki ostajalta sopimuksen perusteella saadut maksut.

Verkkokauppa voi kieltäytyä palautusmaksujen suorittamisesta niin kauan, kunnes on saanut sopimuksen kohteena olevan tavaran takaisin tai kunnes ostaja on esittänyt todisteet siitä, että on lähettänyt tavaran takaisin, riippuen siitä, kumpi tapahtuu aikaisemmin.

Mikäli ostaja on selväsanaisesti valinnut Verkkokaupan tarjoamasta kaikkein edullisimmasta tavanomaisesta perille toimitustavasta poikkeavan perille toimitustavan, Verkkokaupan ei tarvitse palauttaa kuluttajalle kustannusta, joka ylittää tavanomaiseen perille toimitustapaan liittyvän kustannuksen.

Verkkokaupalla on oikeus vetäytyä kauppasopimuksesta ja vaatia ostajalta tavaraa takaisin, mikäli tavaran hinta on Verkkokaupassa merkitty erehdyksen vuoksi merkittävästi tavaran markkinahintaa edullisemmaksi.

Oikeus esittää valitus

Verkkokauppa on vastuussa ostajalle myydyn tavaran sopimusehtoja vastaamattomuudesta tai puutteesta, joka oli olemassa jo tavaran luovutushetkellä ja joka ilmenee enintään kahden vuoden kuluessa tavaran ostajalle luovuttamisesta. Tästä ensimmäisten kuuden kuukauden kuluessa tavaran ostajalle luovuttamisesta oletetaan, että puute oli olemassa jo tavaran luovutuksen aikana. Tämän oletuksen kumoaminen on Verkkokaupan velvollisuus.

Ostajalla on oikeus puutteen ilmetessä ottaa yhteyttä Verkkokauppaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa lähettämällä sähköpostikirje osoitteeseen biaks@biaks.eu tai soittamalla puhelinnumeroon: +372 56646198.

Verkkokauppa ei vastaa puutteista, jotka ovat aiheutuneet sen jälkeen, kun tavara luovutettiin ostajalle.

Mikäli Verkkokaupasta ostetussa tavarassa on puutteita, joista Verkkokauppa vastaa, Verkkokauppa korjaa tai vaihtaa puutteellisen tavaran. Mikäli tavaraa ei ole mahdollista korjata eikä vaihtaa, Verkkokauppa palauttaa ostajalle kaikki kauppasopimukseen liittyvät maksut.

Verkkokauppa vastaa kuluttajan esittämään valitukseen kirjallisesti tai kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa 15 päivän kuluessa.

Kiistojen ratkaiseminen

Mikäli ostajalla on Verkkokaupan suhteen valituksia, ne tulee lähettää sähköpostikirjeenä osoitteeseen biaks@biaks.eu tai soittaa puhelinnumeroon: +372 56646198.

Mikäli ostaja ja Verkkokauppa eivät pysty ratkaisemaan kiistaa sopimalla, ostajalla on oikeus ottaa yhteyttä Viron kuluttajariitalautakuntaan (Tarbijavaidluste komisjon). Menettelyehtoihin voi tutustua ja ilmoituksen esittää tässä. Kuluttajariitalautakunnan toimivaltaan kuuluu ostajan ja Verkkokaupan välillä solmitusta sopimuksesta johtuvien kiistojen ratkaiseminen. Ostajan valituksen käsittely on lautakunnassa maksutonta.

Ostaja voi ottaa yhteyttä Euroopan unionin kuluttajariitoja ratkaisevaan foorumiin.