Henkilötietojen käsittely

Verkkokauppa BIAKS.EU:n henkilötietojen vastuullinen käsittelijä on OÜ BIAKS (rekisterikoodi 12800094), osoite Kadaka tee 42n, Tallinna, Harjumaa, Viro, puhelin +372 56646198 ja sähköpostiosoite biaks@biaks.eu.

Millaisia henkilötietoja käsitellään?

  • nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
  • tavaran toimitusosoite;
  • pankkitilin numero;
  • tavaroiden ja palveluiden hinta ja maksuihin liittyvät tiedot (ostohistoria);
  • asiakastuen tiedot.

Missä tarkoituksessa henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilausten hallinnointiin ja tavaran perille toimittamiseen.

Ostohistorian tietoja (oston päivämäärä, tavara, määrä, asiakkaan tiedot) käytetään ostettujen tavaroiden ja palvelujen katsauksen laatimiseen ja asiakkaan mieltymysten analysointiin.

Pankkitilin numeroa käytetään maksujen palauttamiseen asiakkaalle.

Henkilötietoja kuten sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa, asiakkaan nimeä käsitellään tavaroiden ja palvelujen tarjoamiseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseen (asiakastuki).

Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnistimia käsitellään tietoyhteiskunnan palveluntarjoajana olevan verkkokaupan palvelun tarjoamiseen ja verkonkäyttötilaston laatimiseen.

Oikeudellinen perusta

Henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen täyttämistarkoituksessa.

Henkilötietojen käsittely tapahtuu oikeudellisen velvollisuuden täyttämiseksi (esim. kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaiseminen).

Vastaanottajat, joille henkilötietoja toimitetaan

Henkilötietoja toimitetaan verkkokaupan asiakastuelle ostojen ja ostohistorian hallinnointiin ja asiakasongelmien ratkaisemiseen.

Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite toimitetaan asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Jos kyseessä on lähettipalvelulla perille toimitettava tavara, yhteystietojen lisäksi toimitetaan myös asiakkaan osoite.

Vastuullinen käsittelijä toimittaa maksujen suorittamisessa tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle EveryPay AS:lle.

Vastuullinen käsittelijä toimittaa henkilötiedot kirjanpitotoimenpiteiden tekemistä varten valtuutetulle käsittelijälle Sulg OÜ:lle.

Henkilötietoja voidaan toimittaa infoteknologiapalvelujen tarjoajille, jos se on tarpeen verkkokaupan toimivuuden tai datahostin-palvelun varmistamiseksi.

Turvallisuus ja tietoihin pääsy

Henkilötietoja säilytetään Veebimajutus.ee:n palvelimissa, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenmaan tai Euroopan unionin talousalueeseen liittyneiden maiden alueella. Tietoja voidaan toimittaa maihin, joiden tietosuojan tason on Euroopan komissio arvioinut riittäväksi ja USA:n yrityksille, jotka ovat liittyneet Privacy Shield- viitekehykseen.

Likipääsy henkilötietoihin on verkkokaupan työntekijöillä, jotka saavat tutustua henkilötietoihin ratkaistakseen verkkokaupan käyttöön liittyviä teknisiä kysymyksiä ja tarjota asiakastukipalvelua.

Verkkokauppa soveltaa asianmukaisia fyysisiä, organisatorisia ja tietoteknisiä turvamenetelmiä suojellakseen henkilötietoja satunnaiselta tai laittomalta hävittämiseltä, katoamiselta, muuttamiselta tai luvattomalta likipääsyltä ja julkistamiselta.

Henkilötietojen toimittaminen verkkokaupan valtuutetuille käsittelijöille (esim. kuljetuspalvelun tarjoaja ja datahosting) tapahtuu verkkokaupan ja valtuutettujen käsittelijöiden solmimien sopimusten perusteella. Valtuutetut käsittelijät ovat velvolliset takaamaan henkilötietojen käsittelyssä asianmukaiset suojakeinot.

Henkilötietoihin tutustuminen ja niiden korjaaminen

Henkilötietoihin saa tutustua ja tehdä korjauksia verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Jos osto on suoritettu ilman käyttäjätiliä, henkilötietoihin voi tutustua asiakastuen välityksellä.

Suostumuksen peruminen

Jos henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan suostumuksen perusteella, asiakkaalla on oikeus perua suostumus ilmoittamalla siitä asiakastuelle sähköpostitse.

Säilyttäminen

Verkkokaupan asiakastilin tullessa suljetuksia henkilötiedot poistetaan, pl. siinä tapauksessa, että tällaisia tietoja tulee säilyttää kirjanpitoa varten tai kuluttajariitojen ratkaisemiseen.

Jos osto on suoritettu verkkokaupassa ilman asiakastiliä, ostohistoriaa säilytetään kolme vuotta.

Maksuihin ja kuluttajariitoihin liittyvien kiistojen yhteydessä henkilötietoja säilytetään vaateen täyttämiseen tai vanhentumismääräajan loppuun saakka.

Kirjanpidolle tarpeellisia henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta.

Poistaminen

Henkilötietojen poistamiseksi tulee ottaa yhteyttä asiakastukeen sähköpostitse. Poistamista koskevaan pyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluessa ja silloin täsmennetään tietojen poistamiskausi.

Siirtäminen

Sähköpostitse esitettyyn henkilötietojen siirtämistä koskevaan pyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluessa. Asiakastuki toteaa henkilöllisyyden ja ilmoittaa siirrettäväksi kuuluvista henkilötiedoista.

Suoramarkkinointi-ilmoitukset

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointi-ilmoitusten lähettämiseen, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksen. Mikäli asiakas ei halua saada suoramarkkinointi-ilmoituksia, hänen tulee valita sähköpostikirjeen alaosassa oleva tätä koskeva viite tai ottaa asiakastukeen yhteyttä.

Kun asiakastietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoitukseen (profilointi), asiakkaalla on oikeus koska tahansa esittää vastaväitteitä sekä alkuperäisen että jatkossa tapahtuneen käsittelyn, mukaan lukien suoramarkkinointiin liittyvän profiilianalyysin tekemisen suhteen ilmoittamalla siitä asiakastuelle sähköpostitse (tätä koskevat tiedot tulee esittää selkeästi ja kaikenlaisesta muusta tiedosta erillään).

Kiistojen ratkaiseminen

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien kiistojen ratkaiseminen tapahtuu asiakastuen välityksellä (biaks@biaks.eu Tel: +372 56646198). Valvontaviranomainen on Viron tietosuojavirasto (Eesti Andmekaitse Inspektsioon, info@aki.ee).